Click to close
 • Toà nhà D và E của Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Nhà thi đấu đa năng và sân vận động về đêm
 • Sinh viên chúc mừng giảng viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Sinh viên trong phòng thí nghiệm
 • Nhà B Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Nhà thi đấu đa năng
 • Sinh viên trong ngày tốt nghiệp
 • Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
Sơ đồ tổ chức
 • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG ĐẠI HỌC

  05/09/2014

  A. Sơ đồ tổ chức

  sodotc.jpg

   B. Các chức danh 

  1.       Trưởng phòng:

  -        Quản lý điều hành chung công tác quản lý đào tạo của trường.

  -        Xây dựng, chỉ đạo thực hiện kế hoạch của Phòng.

  -        Chủ trì các cuộc họp của phòng, phân công công việc cho từng thành viên của phòng.

  -        Ký các văn bản thuộc chức năng phụ trách.

  -        Triệu tập các cuộc họp bàn về chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường.

  -        Phổ biến các qui chế đào tạo và học tập cho các đơn vị và sinh viên của Trường.

  -        Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiến độ, chương trình, kế hoạch đào tạo ở các Khoa

  -        Đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ trực thuộc

  -        Giải quyết cho CBNV của Phòng được nghỉ phép theo qui định

  2.      Phó  trưởng phòng:

  -        Giúp và hỗ trợ công việc cho Trưởng phòng, thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc được giao

  -        Quản lý nhân sự trong Phòng, triệu tập các cuộc họp và xử lý các công việc liên quan khi Phụ trách Phòng vắng mặt, đi công tác

  -        Tiếp nhận các công văn và văn bản liên quan đến phòng, xem xét và giải quyết theo sự hướng dẫn hoặc ủy nhiệm của Trưởng phòng

  -        Theo dõi công việc của Tổ dữ liệu
  -        Theo dõi công việc xếp Thời khóa biểu, lịch thi và các công việc khác liên quan

  -        Tham gia tư vấn và trả lời sinh viên

  3.      Bộ phận văn thư/kiểm soát tài liệu:

  -        Hướng dẫn, xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan sinh viên các hệ, bậc đào tạo theo sự chỉ đạo của trưởng/phó phòng

  -        Tiếp nhận các loại đơn từ của sinh viên và chuyển cho các bộ phận liên quan giải quyết

  -        Kiểm soát và sửa đổi tài liệu (khi cần)

  -        Thay đổi các trang tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị khi đã được lãnh đạo trường phê duyệt

  -        Phân phối tài liệu cho đơn vị theo sự chỉ đạo của đại diện lãnh đạo

  -        Điều tra khách hàng nội bộ về việc vận hành QMS ISO 9001:2000 theo định kỳ

  4.      Bộ phận kế hoạch:

  -        Tiếp cận chương trình đào tạo của các khoa

  -        Tiếp cận qui trình tổ chức thi tuyển sinh

  -        Quản lý quỹ phòng học theo thời khóa biểu học kỳ

  -      Xếp Thời khoá biểu và lịch thi

  -        Ký các văn bản liên quan đến kế hoạch.

  -        Tiếp cận chương trình đào tạo của các khoa

  5.      Bộ phận dữ liệu:

  -        Quản lý dữ liệu đào tạo được giao, nhập và xử lý dữ liệu trên hệ thống dữ liệu đào tạo

  -        Quản lý, bảo trì và phát triển hệ thống mạng quản lý đào tạo, cập nhật và xử lý dữ liệu

  -        Tham gia xử lý dữ liệu tuyển sinh, sử dụng phần mềm tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát triển các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác đào tạo

  -        Sử dụng chương trình để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp, giải quyết các vấn đề liên quan đến kết quả xét tốt nghiệp theo qui chế, qui định

  -        Sử dụng phần mềm tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát triển các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tuyển sinh

  -        Quản lý dữ liệu đăng ký Kế hoạch học tập và Đăng ký môn học

  -        Quản lý website ĐKMH và quản lý các đợt ĐKHT, ĐKMH

  -        Giải quyết thắc mắc của sinh viên trong quá trình đăng ký KHHT, ĐKMH

  -        Thực hiện lưu trữ và theo dõi tiến độ đăng ký KHHT, TKB từng HK

  6.      Bộ phận liên kết:

  -        Hướng dẫn, xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan sinh viên hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2, liên thông tại các cơ sở liên kết theo sự chỉ đạo của trưởng, phó phòng

  -        Tiếp nhận các loại đơn từ của sinh viên các cơ sở liên kết và chuyển cho các bộ phận liên quan giải quyết

  -        Quản lý thông tin đào tạo hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2, liên thông tại các cơ sở liên kết

  7.      Tổ tư vấn học đường:

  -        Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và tư vấn các vấn đề liên quan đến học vu, tâm lý học đường

  -        Giải đáp các thắc mắc về Chương trình đào tạo, phương pháp học tập ở bậc đào tạo đại học

  -        Đầu mối tiếp nhận đơn, ghi nhận các thắc mắc, yêu cầu của sinh viên và chuyển đến các Phòng/Ban chức năng liên quan giải quyết theo quy chế 1 cửa

Các tin khác