Click to close
 • Toà nhà D và E của Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Nhà thi đấu đa năng và sân vận động về đêm
 • Sinh viên chúc mừng giảng viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Sinh viên trong phòng thí nghiệm
 • Nhà B Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Nhà thi đấu đa năng
 • Sinh viên trong ngày tốt nghiệp
 • Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 • Văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
 • Thầy, Cô Phòng Đại học
Mục tiêu chất lượng
 • MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

  05/09/2014

  MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

  NĂM HỌC 2017-2018

  1. Ít nhất 85% giảng viên, viên chức, học sinh-sinh viên và khách ngoài hài lòng về chất lượng hoạt động, thái độ phục vụ của Phòng.

  2. Đôn đốc, giám sát và hỗ trợ cách làm để tất cả các Khoa có mô hình giảng dạy tích cực được báo cáo điển hình để nhân rộng trong toàn Trường.

  3. Phối hợp với Trung tâm ngôn ngữ sáng tạo, các Khoa hỗ trợ, giám sát để bảo đảm 100% Khoa triển khai và đánh giá hiệu quả chương trình đổi mới dạy-học nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cho sinh viên lên một đẳng cấp mới.

  4. Tin học hóa và cải tiến qui trình tiếp sinh viên, bảo đảm tối thiểu 87% sinh viên hài lòng chất lượng tiếp và giải quyết công việc của Phòng.

  5. Giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo; phối hợp các đơn vị liên quan để bảo đảm 100% sinh viên khóa 21 học và rèn luyện các kỹ năng trong chương trình đào tạo theo yêu cầu đổi mới dạy - học kỹ năng của Nhà trường.

  6. Cải tiến qui trình và cập nhật các chức năng đăng kí kế hoạch học tập, đăng kí môn học để giảm tối thiểu được 70% tỉ lệ sinh viên nộp đơn xin hỗ trợ về đăng kí môn học so với năm học trước.

  7. Cải tiến 100% qui trình quản lý học vụ và dữ liệu; phối hợp với tổ phần mềm tin học hóa cải tiến được tối thiểu 60% các nghiệp vụ của Phòng đại học trong năm học 2017-2018.

  8. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống mã môn học, đề cương chi tiết và phối hợp triển khai đào tạo được 100% Chương trình chất lượng cao đúng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đã cam kết.

  9. Phối hợp với ban PR, Tổ phần mềm xây dựng trang thông tin tư vấn tuyển sinh nội bộ để cập nhật các thông tin tuyển sinh thống nhất, hỗ trợ các đơn vị trong tư vấn tuyển sinh năm 2018.

  10. Trong năm học, Phòng không để xảy ra bất kỳ sai sót nào thuộc trách nhiệm phải bị xử lý kỷ luật.

Các tin khác